Στελέχωση


Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ΚΔΒΜ Κατάρτι είναι στελεχωμένο από έμπειρο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτει μακρόχρονη τεχνογνωσία στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή του και στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Οργανόγραμμα ΚΔΒΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ: Βουτυράκος Παναγιώτης, Παιδοψυχίατρος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Σταθοπούλου Μάρω, Παιδοψυχίατρος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΥ: Δυναμίδη Σιμέλα, Κοινωνική Λειτουργός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: Ρεντίφης Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: Σταμούλη Δήμητρα τηλ. 210 4328281
Δεπάστα Θεοδώρα τηλ. 210 4419181 – 210 4635391

Εκπαιδευτές

Το ΚΔΒΜ Κατάρτι συνεργάζεται με ομάδα εκπαιδευτών, τους οποίους αντλεί από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και ανταποκρίνονται στο σύγχρονο προφίλ του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ανάγκες της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑμεΑ.

Τα σεμινάρια οργανώνονται, εποπτεύονται και υλοποιούνται από την επιστημονική ομάδα που αποτελείται από τους: