Πλόες – Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών


Πλόες Ε.ΨΥ.ΜΕΗ Πλόες Ε.ΨΥ.ΜΕ.  (Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών) είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, που ιδρύθηκε από επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής το 1998.

Ενεργοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και του κοινωνικού αποκλεισμού πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (κυρίως ατόμων με ψυχική νόσο, νοητική μειονεξία ή αναπηρία και αυτισμό), με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών που να απαντούν στις πολυεπίπεδες ανάγκες τους.

Η βασική προσέγγιση του φορέα εκπορεύεται από τις βασικές αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και συνδέεται με την αντίληψη ότι η ψυχική διαταραχή αποτελεί ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Επομένως, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της από πολύ νεαρή ηλικία με συστηματικό τρόπο, αποτελεσματική μέθοδο και κατάλληλα μέσα μπορεί να περιορίσει τις μελλοντικές συνέπειες που επιφέρει. Η προσέγγιση αυτή διατρέχει το σύνολο των ενεργειών και των δράσεων της εταιρίας.

Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών που αντιμετωπίζουν με επιστημονική επάρκεια και μεθοδολογική αποτελεσματικότητα τις ιδιαίτερες, πολυεπίπεδες ανάγκες των συγκεκριμένων ατόμων. Στη βάση αυτή δραστηριοποιείται στη δημιουργία υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός δικτύου που συμβάλλει στην πρόληψη, την ολοκληρωμένη παροχή και το συνεχές της φροντίδας, στην ευρύτερη κοινότητα του Πειραιά.

Πηγή: http://www.epsyme.gr

 
Οι Δομές της ΠΛΟΕΣ / Ε.ΨΥ.ΜΕ.