Δραστηριότητες


Το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι» παρέχει συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ενήλικες, χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε χώρους πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΕΠ , με πιστοποιημένα εργαλεία, συστήματα και εκπαιδευτές.

Παλαιότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ε.ΨΥ.ΜΕ. και του ΚΔΒΜ Κατάρτι:

 

Αυτοχρηματοδοτούμενες:

  • 7-11/3/2007 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Δομημένη Εκπαίδευση βασισμένο πάνω στις αρχές του TEACCH.
    Εισηγητής Pr. G. Mesibov
  • 22-23/11/2008 Διοργάνωση Συνεδρίου για τον Αυτισμό με διεθνή συμμετοχή στον Πειραιά:
    ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑ
  • 16-17-18/10/2015 Διοργάνωση  5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 2015 για τον Αυτισμό στον Πειραιά.

 

► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς 20/11/2010 Andy Morris
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς 21/11/2010 Andy Morris
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς  28/4/2012 Μ. Σταθοπούλου
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Κρήτη 15-16/12/2012 Ι. Βογινδρούκας
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Θεσσαλονίκη 16-17/02/2013 Ι. Βογινδρούκας
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς  13-14/4/2013 Μ. Σταθοπούλου
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς  27-28/4/2013 Μ. Σταθοπούλου
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Θεσσαλονίκη 24-25/05/2013 Ι. Βογινδρούκας
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς  8-9/6/2013 Μ. Σταθοπούλου
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς  29-30/3/2014 Μ. Σταθοπούλου
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Πειραιάς  3-4/5/2014 Μ. Σταθοπούλου
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Θεσσαλονίκη 2014 Ι. Βογινδρούκας
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Αθήνα 5-6/3/2016 Μ. Σταθοπούλου
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Θεσσαλονίκη 5-6/3/2016 Ι. Βογινδρούκας
► Σεμινάριο PUBERTY, SEXUAL WELLBEING AND RELATIONSHIPS – Cygnet Αθήνα 17/3/2016 Shelley Russel
► Εκπαίδευση στη μέθοδο Cygnet Αθήνα 2-3/4/2016 Μ. Σταθοπούλου

 

2014-2015:  Σεμινάριο εποπτείας λογοθεραπευτών σε συνεργασία με Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας.

2015-2016: Σεμινάριο εποπτείας λογοθεραπευτών σε συνεργασία με Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας και το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Ταξίδι στην Ανάπτυξη».

 

Χρηματοδοτούμενες από ΕΚΤ και τακτικό προυπολογισμό

2014-2015:  Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ’ οίκον φροντίδα των ατόμων με άνοιες και αυτισμό στα πλαίσια του προγράμματος Δάφνη.

Συνεργασία: ΚΕΚ ΚΨΥ

 

Επαγγελματική κατάρτιση για άτομα με αναπηρία

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες και πρώην χρήστες ουσιών) ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πειραιάς 2007

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες και πρώην χρήστες ουσιών)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 2006-2007
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες και πρώην χρήστες ουσιών) ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Πειραιάς 2008
Eπιδοτούμενο πρόγραμμα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και Σ.Υ.Υστα πλαίσια του Ε.Π.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέτρο 1.2 Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ Πειραιάς 2012
Eπιδοτούμενο πρόγραμμα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και Σ.Υ.Υ στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέτρο 1.2 Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων ΚΗΠΟΥΡΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πειραιάς 2012
Eπιδοτούμενο πρόγραμμα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και Σ.Υ.Υστα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέτρο 1.2 Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πειραιάς 2012-2013
Eπιδοτούμενο πρόγραμμα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και Σ.Υ.Υ στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέτρο 1.2 Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Πειραιάς 2013
Eπιδοτούμενο πρόγραμμα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και Σ.Υ.Υστα πλαίσια του Ε.Π.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέτρο 1.2 Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ, CATERING Πειραιάς 2013
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» – Κατηγορία Πράξης 2. Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες, (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΚΗΠΟΥΡΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πειραιάς 2014