Μίχου Αγγελική


Η Μίχου Αγγελική είναι απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2014 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην Ειδική Αγωγή στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ίδιου πανεπιστημίου.

Έχει εκπαιδευτεί σε εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά με αυτισμό (TEACCH, PECS, MAKATON, INTENSIVE INTERACTION),  στην ψυχοεκπαίδευση γονέων παιδιών με αυτισμό (πρόγραμμα CYGNET) κ.α. Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός σε κέντρα για παιδιά με αυτισμό, ως δασκάλα γενικής τάξης και ως εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης σε δημόσια δημοτικά σχολεία.