Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στο Πρόγραμμα Cygnet για γονείς : Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία και Σχέσεις (Cygnet for Parents: Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships – PSR) στις 9-10 Ιουνίου 2018

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet PSR αποτελεί ένα δομημένο βιωματικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ομάδων γονέων/φροντιστών για την σεξουαλικότητα.


Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Πρόγραμμα Cygnet για γονείς: Yποστήριξη Αδελφών (Cygnet for Parents : Supporting Siblings ) στις 20 Μαΐου 2018

Την ενότητα αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει το Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στο Βασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς


Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς (Cygnet for Parents: Core Programme) στις 19-20 Μαΐου 2018

Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.


Σεμινάριο Cygnet για Εκπαίδευση Επαγγελματιών (Cygnet For Practitioners – CFP) στις 21-22 Απριλίου 2018

Το πρόγραμμα Cygnet for Practitioners είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών στην κατανόηση του αυτιστικού φάσματος. Παρέχει οργανωμένη γνώση για το αυτισμό εμπλουτισμένη με ποικίλες βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες και εφοδιάζει τους εμπλεκόμενους με εργαλεία απαραίτητα για την υποστήριξη παιδιών και νεαρών ατόμων στο αυτιστικό φάσμα.


Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Πρόγραμμα Cygnet για γονείς: Yποστήριξη Αδελφών (Cygnet for Parents: Supporting Siblings) στις 4 Μαρτίου 2018

Την ενότητα αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει το Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στο Βασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς


Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς (Cygnet for Parents: Core Programme) στις 3-4 Μαρτίου 2018

Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.