Σταμούλη Δήμητρα


Η Σταμούλη Δήμητρα είναι οικονομολόγος, απόφοιτη του τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το 2015 συμμετείχε ως υπεύθυνη γραμματείας και οργανωτικής επιτροπής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού. Τα τελευταία τρία έτη εργάζεται στην Ε.ΨY.ΜE. ως διοικητική υπάλληλος του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό (Κ.Ημ.Α.) καθώς επίσης και ως διοικητική υπεύθυνη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Κατάρτι».