Ταυτότητα


Το Κατάρτι είναι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της ΠΛΟΕΣ / Ε.ΨΥ.ΜΕ. Τα ΚΔΒΜ (πρωην ΚΕΚ) είναι εκπαιδευτικές δομές πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΕΠ, τον Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας (πρώην ΕΚεΠις).

Τα ΚΔΒΜ παρέχουν συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ενήλικες χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΕΠ χώρους, με πιστοποιημένα συστήματα, εργαλεία και εκπαιδευτές.

H ΠΛΟΕΣ / Ε.ΨΥ.ΜΕ.διαθέτει την εν λόγω πιστοποίηση από το 2013 ενώ από το 2003 είναι πιστοποιημένη στην επαγγελματική κατάρτιση για άτομα με αναπηρία.

Οι νέες συνθήκες στον κόσμο της εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη περιπλοκότητα και συνεχή αλλαγή, καθιστούν απαραίτητη την απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, επαγγελματικής προσαρμογής, αναγνώρισης των επαγγελματικών ευκαιριών και προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης είναι εργαλείο απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων.

Το ΚΔΒΜ Κατάρτι προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την διεκδίκηση και διασφάλιση μιας επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας.