Ταυτότητα


Το Κατάρτι είναι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. Τα ΚΔΒΜ (πρωην ΚΕΚ) είναι εκπαιδευτικές δομές πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΕΠ, τον Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας (πρώην ΕΚεΠις).

Τα ΚΔΒΜ παρέχουν συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ενήλικες χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΕΠ χώρους, με πιστοποιημένα συστήματα, εργαλεία και εκπαιδευτές.

H ΕΨΥΜΕ διαθέτει την εν λόγω πιστοποίηση από το 2013 ενώ από το 2003 είναι πιστοποιημένη στην επαγγελματική κατάρτιση για άτομα με αναπηρία.