Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς παιδιών με αυτισμό (Cygnet for Parents: Core Programme) στις 3-4 Μαρτίου 2018Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στο Πρόγραμμα Cygnet για γονείς ατόμων με αυτισμό: Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία και Σχέσεις (Cygnet for Parents: Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships – PSR) στις 9-10 Ιουνίου 2018

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet PSR αποτελεί ένα δομημένο βιωματικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ομάδων γονέων/φροντιστών για την σεξουαλικότητα.


Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς παιδιών με αυτισμό (Cygnet for Parents: Core Programme) στις 19-20 Μαΐου 2018

Το Cygnet for Parents: Core Programme είναι ένα δομημένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ομάδων γονέων και φροντιστών ατόμων που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα.


Σεμινάριο Cygnet για Εκπαίδευση Επαγγελματιών στην κατανόηση του αυτιστικού φάσματος (Cygnet For Practitioners – CFP) στις 21-22 Απριλίου 2018

Το πρόγραμμα Cygnet for Practitioners είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών στην κατανόηση του αυτιστικού φάσματος.


Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς παιδιών με αυτισμό (Cygnet for Parents: Core Programme) στις 3-4 Μαρτίου 2018

Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.