Αρχική


Οι νέες συνθήκες στον κόσμο της εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη περιπλοκότητα και συνεχή αλλαγή, καθιστούν απαραίτητη την απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, επαγγελματικής προσαρμογής, αναγνώρισης των επαγγελματικών ευκαιριών και προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης είναι εργαλείο απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων.

Το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι» προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την διεκδίκηση και διασφάλιση μιας επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας.