Σεμινάριο Cygnet PSR – (Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships)
Πιστοποίηση επαγγελματιών στο πρόγραμμα Cygnet ψυχοεκπαίδευσης γονέων ατόμων με αυτισμό σε θέματα σεξουαλικότητας
στις 8 – 9 Iουνίου 2019Σεμινάριο Cygnet Core
Πιστοποίηση επαγγελματιών στο Βασικό πρόγραμμα Cygnet για γονείς παιδιών με αυτισμό
στις 30–31 Μαρτίου 2019

Το Cygnet for Parents: Core Programme είναι ένα δομημένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ομάδων γονέων και φροντιστών ατόμων που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα.


Σεμινάριο Cygnet CFP (Cygnet for Practitioners)
Βασική Εκπαίδευση επαγγελματιών στον αυτισμό: Κατανόηση-Σχεδιασμός-Παρέμβαση
στις 6-7 Απριλίου 2019 και 13-14 Απριλίου 2019

Το πρόγραμμα Cygnet for Practitioners είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών στην κατανόηση του αυτιστικού φάσματος.


Σεμινάριο Cygnet PSR – (Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships)
Πιστοποίηση επαγγελματιών στο πρόγραμμα Cygnet ψυχοεκπαίδευσης γονέων ατόμων με αυτισμό σε θέματα σεξουαλικότητας
στις 8 – 9 Iουνίου 2019

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet PSR αποτελεί ένα δομημένο βιωματικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ομάδων γονέων/φροντιστών για την σεξουαλικότητα.