Σεμινάριο ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule), 27/6/2016 έως 1/7/2016

ADOS-2

Το εργαλείο Autism Diagnostic Observation Schedule – 2 (ADOS-2) είναι μια ημιδομημένη παρατήρηση-συνέντευξη, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και την έρευνα, για την έγκυρη διάγνωση (αλλά και αξιολόγηση) των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος.

Η χρήση του απαιτεί εκπαίδευση από εγκεκριμένους εκπαιδευτές. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης απευθύνονται σε Παιδοψυχιάτρους, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και γενικά επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά ή/και ενήλικες με τις διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

Το σεμινάριο διαρκεί 5 ημέρες και περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις, αλλά και πρακτικές συνεδρίες, όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να διεξαγάγει την παρατήρηση σε πραγματικό παιδί. Ακριβώς λόγω της πρακτικής άσκησης και των απαραίτητων πρακτικών σε video, η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 4 εκπαιδευόμενους ανά εκπαιδευτή.

Για τη λήψη της πιστοποίησης απαιτείται εργασία και μετά το σεμινάριο. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μετα-σεμιναριακού υλικού – και μόνο αυτή – οδηγεί στην πιστοποίηση για κλινική χρήση.


Εκπαίδευση και  Πιστοποίηση Επάρκειας στη Χορήγηση  ADOS-2

Διεξαγωγή: από 27/6/2016 έως και 1/7/2016

Διάρκεια: 5 ημέρες

Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 18648, Δραπετσώνα  Πειραιάς

Εκπαιδευτής: δρ. Κώστας Φρανσίς, Παιδοψυχίατρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπαιδευόμενοι: 4

Κόστος:   1200 ευρώ

Γλώσσα: Ελληνικά

Εγγραφή έως: 15/5/2016 στη φόρμα που ακολουθεί

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και Πιστοποίηση στη Χορήγηση ADOS-2.

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr

Τηλέφωνο: 210  4328281


Διαδικασία Εκπαίδευσης

Προεργασία για την εκπαίδευση 

 1. Αγορά εργαλείου kit από την Μ. Βρετανία στο http://www.hogrefe.co.uk/.
  (παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι η παράδοση των εργαλείων είναι χρονοβόρα).
  Σε περίπτωση αδυναμίας σας να προμηθευτείτε το kit, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε το kit της Ε.ΨΥ.ΜΕ..
 2. Μελέτη βιντεοσκοπημένων συνεδριών που θα σας αποσταλούν.
 3. Καταγραφή δύο συνεντεύξεων σε DVD που θα προβληθούν και θα σχολιαστούν κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Ολοκλήρωση πιστοποίησης

 1. Βαθμολόγηση δύο βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων που θα σας αποσταλούν.
 2. Βιντεοσκοπική καταγραφή και βαθμολόγηση δύο δικών σας συνεντεύξεων και αποστολή τους στον εκπαιδευτή κο Φρανσίς.

 

Τρόπος πληρωμής

 1. Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία τηλεφωνικά στο 2104328281 ή με e-mail stamouli@katarti.gr για να σας επιβεβαιωθεί η ύπαρξη κενής θέσης.
 2. Καταθέτετε στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας,εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, κατ΄ ελάχιστον το ποσό των 400€ προκειμένου να προεγγραφείτε.
 3. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας πρέπει να γίνει ολική αποπληρωμή του ποσού, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή της προκαταβολής, είτε εφάπαξ, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, σε δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις,  αφού προηγηθεί συνεννόηση με τη Γραμματεία.
 4. Ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση χρημάτων είναι ο παρακάτω:
  • Τράπεζα Πειραιώς
  • Αριθμός Λογαριασμού: 50 2803 3016 051
  • IBAN: GR18 0172 0280 0050 2803 3016 051
  • Δικαιούχος: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών
 5.  Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και απαραίτητα να γίνει αποστολή ευκρινούς αντιγράφου του με e-mail στη διεύθυνση stamouli@katarti.gr
 6. Για εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία.

 

Προσοχή: Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται, τότε η θέση δεν κατοχυρώνεται ή οριστικοποιείται και ως εκ τούτου δύναται να καλυφθεί από άλλο συμμετέχοντα.

 


Συμπληρώνετε την παρακάτω αίτηση εφόσον σας έχει επιβεβαιώσει η Γραμματεία την ύπαρξη κενής θέσης:

 

Ενημέρωση:

Οι εγγραφές έχουν κλείσει.

►► Το σεμινάριο προσφέρεται και για Γνωριμία-Εξοικείωση με το εργαλείο ADOS-2 ΧΩΡΙΣ πιστοποίηση επάρκειας στη χορήγησή του, περισσότερες πληροφορίες εδώ.