Πιστοποίηση Εκπαιδευτών στη Mέθοδο Cygnet


Ιστορικό: Προγράμματα


Μέθοδος της Σεξουαλικής Αγωγής για άτομα με Αναπηρίες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. , σε συνεργασία με τον οργανισμό Centre International de Formation et de Recherche En Sexualité και το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σεξουαλικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Τουλούζης, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο


ADOS-2

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – 2)

Το εργαλείο Autism Diagnostic Observation Schedule – 2 (ADOS-2) είναι μια ημιδομημένη παρατήρηση-συνέντευξη, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και την έρευνα, για την έγκυρη διάγνωση (αλλά και αξιολόγηση) των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος.