Προγράμματα


cygnet programme

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών στη Mέθοδο Cygnet


Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση ομάδων γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος


Σεμινάριο στη Μέθοδο της Σεξουαλικής Αγωγής για άτομα με Αναπηρίες

Μέθοδος της Σεξουαλικής Αγωγής για άτομα με Αναπηρίες


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. , σε συνεργασία με τον οργανισμό Centre International de Formation et de Recherche En Sexualité και το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σεξουαλικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Τουλούζης, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο


ADOS-2

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – 2)


Το εργαλείο Autism Diagnostic Observation Schedule – 2 (ADOS-2) είναι μια ημιδομημένη παρατήρηση-συνέντευξη, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και την έρευνα, για την έγκυρη διάγνωση (αλλά και αξιολόγηση) των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος.


T-ADOS

T-ADOS (Toddler–Autism Diagnostic Observation Schedule)


Το εργαλείο Toddler–Autism Diagnostic Observation Schedule (T-ADOS) είναι μια πρόσθετη ενότητα (module) του ADOS, που καλύπτει παιδιά νηπιακής ηλικίας και συνεχίζει να