Μέθοδος Cygnet – Σεμινάριο γονέων και φροντιστών


Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Υπάρχουν αρκετοί γονείς/φροντιστές για τους οποίους αυτή η σειρά μαθημάτων θα ήταν χρήσιμη:

 • Γονείς που πρόσφατα πήραν διάγνωση για το παιδί τους.
 • Γονείς που, για διάφορους λόγους, μπορεί να μην θέλησαν ή να μην μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα όταν το παιδί τους ήταν μικρότερο.
 • Γονείς που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα όταν το παιδί τους ήταν μικρότερο, αλλά που τώρα επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πιο σχετικό με τις ανάγκες του παιδιού, καθώς αυτό μεγαλώνει.
 • Γονείς που έχουν παρακολουθήσει ένα προηγούμενο πρόγραμμα Cygnet, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους ωφελούσε να το παρακολουθήσουν ξανά.
 • Φροντιστές που παρέχουν άμεση υποστήριξη στα άτομα με αυτισμό.

Το Cygnet έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τι έχει γίνει στα υπάρχοντα προγράμματα υποστήριξης γονέων, εξετάζοντας ερευνητικά ευρήματα, ένα πιλοτικό γονεϊκό πρόγραμμα και σε συνεργασία με γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες. Το Cygnet έχει αναπτυχθεί, οργανωθεί, χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με την υποστήριξη πλήθους υπηρεσιών.

Το βασικό πρόγραμμα Cygnet είναι χωρισμένο σε επτά συναντήσεις, διάρκειας δυόμιση έως τριών ωρών η κάθε μία και μια μετέπειτα συνεδρία παρακολούθησης (follow-up).

 

Συνάντηση 1: Τι είναι οι Καταστάσεις Αυτιστικού φάσματος ;

 • Συστάσεις και εισαγωγή στην ομάδα
 • Σκοποί
 • Περιεχόμενο
 • Εισαγωγή στις Καταστάσεις Αυτιστικού Φάσματος
 • Πώς είναι το να είσαι αυτιστικός ;
 • Η εμπειρία της διάγνωσης

Συνάντηση 2: Επικοινωνία

 • Γιατί και πώς επικοινωνούμε ;
 • Η επικοινωνία στις ΚΑΦ
 • Στρατηγικές για ενίσχυση της επικοινωνίαςΟπτικά βοηθήματα
 • Κοινωνικές ιστορίες: τι είναι και πώς να τις χρησιμοποιούμε
 • Ιστορίες με σκίτσα: τι είναι και πώς να τις χρησιμοποιούμε

 

Συνάντηση 3: Αισθητηριακά θέματα

 • Τι είναι οι αισθήσεις;
 • Τύποι αισθητηριακών θεμάτων που συναντώνται στις ΚΑΦ
 • Σχετιζόμενες συμπεριφορές
 • Στρατηγικές που βοηθούν

 

Συνάντηση 4: Κατανόηση συμπεριφοράς

 • Τύποι και λειτουργίες της συμπεριφοράς συνολικά
 • Συμπεριφορά και αυτισμός
 • Υποκείμενες δυσκολίες πίσω από τη συμπεριφορά (αρχή του Παγόβουνου)

 

Συνάντηση 5: Διαχείριση συμπεριφοράς

 • Χρησιμοποίηση των πληροφοριών (αρχή του Παγόβουνου)
 • Ανάλυση και διαχείριση της συμπεριφοράς (ανάλυση STAR)
 • Βασικές στρατηγικές
 • Στρατηγικές διαχείρισης

 

Συνάντηση 6: Αδέλφια

 • Τύποι ανάπτυξης αδελφών
 • Μέσα από τα μάτια των αδελφών
 • Μέσα από τα μάτια των γονιών
 • Εξηγώντας τον αυτισμό
 • Πρακτικές Στρατηγικές

 

Συνάντηση 7: Επιλογή αποφασισμένη από γονείς/φροντιστές

Οι έρευνες δείχνουν ότι στο τέλος του προγράμματος οι γονείς εξακολουθούν να έχουν απορίες στις οποίες θέλουν να επανέλθουν, ή ένα θέμα από τις προηγούμενες συναντήσεις το οποίο θέλουν να συζητήσουν ξανά. Αυτή η συνάντηση είναι μια καλή ευκαιρία για να κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες, ή για να εξεταστούν διαφορετικά θέματα, όπως:

 • εφηβεία και σεξουαλικότητα
 • μεταβάσεις
 • ύπνος

Συνάντηση παρακολούθησης (follow-up) – τρεις μήνες μετά τη Συνάντηση 6

Η συνάντηση αυτή δίνει στους γονείς την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά για αμοιβαία υποστήριξη και για να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες και επιτρέπει στους συντονιστές να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της αυτοπεποίθησης. Οι γονείς αρκετά συχνά θέλουν να μετατρέπουν τη συνάντηση αυτή σε κοινωνικό γεγονός, που μπορεί να μην έχει να κάνει καθόλου με τον αυτισμό!

 

“Και οι δύο βρήκαμε αυτή τη σειρά μαθημάτων πολύ υποστηρικτική, ενημερωτική και πολύ χρήσιμη. Δεν καταφέρνουμε πάντα να κάνουμε τα πράγματα σωστά, αλλά καταφέρνουμε να τα κάνουμε σωστά συχνότερα μετά το Cygnet.”

σχόλιο γονέων 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Cygnet

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της Μεθόδου Cygnet εδώ.