Πιστοποίηση Εκπαιδευτών στη Mέθοδο Cygnet


Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση ομάδων γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Το Cygnet έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τι έχει γίνει στα υπάρχοντα προγράμματα υποστήριξης γονέων, εξετάζοντας ερευνητικά ευρήματα, ένα πιλοτικό γονεϊκό πρόγραμμα και σε συνεργασία με γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες. Το Cygnet έχει αναπτυχθεί, οργανωθεί, χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με την υποστήριξη πλήθους υπηρεσιών.

Διάρκεια: 2 ημέρες (14 ώρες)

Εκπαιδευόμενοι: 16 έως 19

Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: 180 ευρώ
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ένα DVD με όλο το υλικό της μεθόδου Cygnet και τα προγράμματα παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ Ε.ΨΥ.ΜΕ Κατάρτι καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή της Μεθόδου κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.

Κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι τουλάχιστον 2ετής εμπειρία με άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη προηγούμενες εκπαιδεύσεις σε σχετικά θέματα όπως:

  • Early Bird ή Early Bird Plus
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών ή σεμινάρια απόκτησης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, PECS, TEACCH, Makaton, Κοινωνικές Ιστορίες, ή άλλη εξειδικευμένη για τον αυτισμό εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση ή/και εμπειρία από δουλειά με ομάδες.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο θα βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της Μεθόδου Cygnet εδώ.