Μέθοδος της Σεξουαλικής Αγωγής για άτομα με Αναπηρίες


Είναι πλέον κατανοητό, ότι για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες αποτελεσματικότερες είναι οι ολιστικές προσεγγίσεις, που στοχεύουν στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους.

Τόσο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, όσο και στις χώρες της Ε.Ε., η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στοχεύει στην πολυδιάστατη αντιμετώπιση των αναγκών τους και στην πολύπλευρη  ενδυνάμωσή τους.

Στα πλαίσια αυτά, μελέτες και έρευνες αναδεικνύουν τον πρωτεύοντα ρόλο της σεξουαλικής ωρίμανσής τους ως παράγοντα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης.

Η υγιής προσέγγιση της σεξουαλικότητάς τους, δεδομένων των πολλαπλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, δεν αποτελεί απλά μια προϋπόθεση εξασφάλισης ικανοποίησης και ευχαρίστησης, αλλά κύριο και βασικό παράγοντα σωματικής και ψυχικής υγείας.

Για το λόγο αυτό, στην επιστημονική κοινότητα αναπτύσσονται, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, με εξέχουσα εκείνη του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Σεξουαλικότητα (Cifres- www.cifres.org) με την εποπτεία του Rejean Tremblay, Ph. D. Sexologue – Sociologue, Καθηγητή του Université Toulouse III – Paul Sabatier και επικεφαλής του Τμήματος Σεξολογίας του Πανεπιστήμιου.

 • Ο R. Tremblay, με  ομάδα συνεργατών του, ασχολείται ερευνητικά και εκπαιδευτικά με την εφαρμογή σεξουαλικής εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία και το γενικό πληθυσμό.
 • Παράλληλα, υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, που απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής και στοχεύουν στην απόκτηση επάρκειας σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν επαγγελματικά σε αιτήματα εκπαίδευσης στη σεξουαλικότητα ατόμων με αναπηρία.
 • Η μεθοδολογία του είναι αναγνωρισμένη από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και ήδη εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες (Ελβετία, Ισπανία κ.α).

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. (ΚΔΒΜ «Κατάρτι»- www.katarti.gr), σε συνεργασία με τον οργανισμό Centre International de Formation et de Recherche En Sexualité (www.cifres.org) και το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σεξουαλικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Τουλούζης, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Οι εκπαιδευθέντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση στη σεξουαλικότητα σε άτομα με αναπηρίες, στους γονείς–φροντιστές τους και σε προσωπικό ιδρυμάτων, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες.

Διάρκεια: 120 ώρες (10 διήμερα μέσα στις εκπαιδευτικές περιόδους 2015-2016 και 2016-2017). Η έναρξη τοποθετείται τον 5ο/2015.

Κόστος: 1200 ευρώ, το οποίο θα εξοφλείται σε 3 ισόποσες δόσεις.  Είναι δυνατή η εξόφληση με πιστωτική κάρτα, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα άτοκων δόσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 20-25

Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν :

 • Η προηγούμενη γενική εμπειρία στην ομάδα – στόχο
 • Εμπειρία (πιστοποιημένη ή μη) στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εμπειρία στην εμψύχωση ομάδων
 • Σπουδές στην τυπική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία στη “συνοδεία ατόμων με αναπηρία”

Γλώσσα Εκπαίδευσης:  Ελληνικά

Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα, στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του ΚΔΒΜ «Κατάρτι».

Υπεύθυνοι εκπαίδευσης:

 • Μαρία Αποστόλου:  Κλινική Ψυχολόγος, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Α.μεΑ ΕΡΜΗΣ, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών Ενηλίκων, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Επαγγελματιών Συνοδείας Α.μεΑ. (πιστοποιήσεις ΕΚΕΠΙΣ, Ινστιτούτου ΑΝΝ ΑRΒΟR Michigan Η.Π.Α – Carat  a.s.b.l Βελγίου), Ιδρυτικό μέλος και Διευθύντρια της Πρώτης Υπηρεσίας Πολυδιάστατης Συνοδείας για άτομα με Αναπηρίες ΙΡΙΣ ΠΟΛ.Υ.Σ, εκπαιδευμένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών στην Σεξουαλική Αγωγή από το  Ινστιτούτο CIFRES του Πανεπιστημίου της Τουλούζης, Γαλλία.
 • Παναγιώτης  Βουτυράκος:  Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Παραρτήματος Πειραιά Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Διευθυντής ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι», εκπαιδευτής ενηλίκων, εκπαιδευμένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών στην Σεξουαλική Αγωγή από το  Ινστιτούτο CIFRES του Πανεπιστημίου της Τουλούζης, Γαλλία.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι» και τον φορέα Centre International de Formation et de Recherche en SexualitÈ (CIFRES).

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη

Τηλέφωνο: 210 4328281

Λεπτομέρειες για το σεμινάριο θα κοινοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στην λίστα αποδεκτών συμπληρώστε στη φόρμα που ακολουθεί την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

 

Αίτημα ενημέρωσης

Πληροφορίες σεμιναρίου


Διάρκεια: 180 ώρες.

Χρόνος : 15 διήμερες συναντήσεις. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 12 ώρες /διήμερο (συνολικά 180 ώρες).

Πιθανότατα οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν Σαββατοκύριακα, θα  συνεκτιμηθεί και η διαθεσιμότητα για άλλες ημέρες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

Κόστος Εκπαίδευσης Α΄κύκλου: θα ανακοινωθεί.

Συνολικό Κόστος της εκπαίδευσης στον πρώτο κύκλο: 1500 ευρώ ( 100 ευρώ / διήμερο), το οποίο θα εξοφλείται σε 3 ισόποσες δόσεις. Είναι δυνατή η εξόφληση με πιστωτική κάρτα, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα άτοκων δόσεων.

Στο παραπάνω ποσόν περιλαμβάνονται :

 • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους στη μέθοδο εκπαιδευτές
 • Καφές , μικρά γεύματα
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται :

 • Πιθανά κόστη εκπαιδευτικών επισκέψεων,
 • Υλικό για την εφαρμογή της μεθόδου
  (διατίθεται κατ΄ αποκλειστικότητα από το Université Toulouse III – Paul Sabatier)

Αριθμός συμμετεχόντων: περιορισμένος

Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν :

 • Η προηγούμενη γενική εμπειρία στην ομάδα – στόχο
 • Εμπειρία ( πιστοποίημένη ή μη) στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εμπειρία στην εμψύχωση ομάδων
 • Σπουδές στην τυπική και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • Ενδεχόμενη Επαγγελματική εμπειρία στην “συνοδεία Ατόμων με αναπηρία”

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος