Ανακοινώσεις


ADOS-2

Γνωριμία- Εξοικείωση με το ADOS-2 ΧΩΡΙΣ πιστοποίηση επάρκειας στη χορήγησή του, 27/6/2016 έως 30/6/2016


Το εργαλείο Autism Diagnostic Observation Schedule–2 (ADOS-2) είναι μια ημιδομημένη παρατήρηση-συνέντευξη, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και την έρευνα, για την έγκυρη διάγνωση (αλλά και αξιολόγηση) των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος. Στην προσπάθεια να καλύψει το σύνολο του φάσματος, […]