Σεμινάριo Πιστοποίησης Εκπαιδευτών στη Mέθοδο Cygnet, στις 2-3 Απριλίου 2016ADOS-2

Γνωριμία- Εξοικείωση με το ADOS-2 ΧΩΡΙΣ πιστοποίηση επάρκειας στη χορήγησή του, 27/6/2016 έως 30/6/2016

Το εργαλείο Autism Diagnostic Observation Schedule–2 (ADOS-2) είναι μια ημιδομημένη παρατήρηση-συνέντευξη, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και την έρευνα, για την έγκυρη διάγνωση (αλλά και αξιολόγηση) των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος. Στην προσπάθεια να καλύψει το σύνολο του φάσματος, […]


Σεμινάριο τον Μάιο 2016 στη Μέθοδο της Σεξουαλικής Αγωγής για άτομα με Αναπηρίες

Σε συνεργασία με τον οργανισμό Centre International de Formation et de Recherche En Sexualité και το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σεξουαλικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Τουλούζης, διοργανώνεται σεμινάριο.